Zorggroep Krimpen

Zorgprogramma’s

Een zorgprogramma is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders in de eerstelijn. Deze zorgaanbieders zetten zich gezamenlijk in voor de behandeling van uw zorgvraag of aandoening. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en diëtisten. Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie over de zorgprogramma’s van Zorggroep Krimpen.

Diabetes MellitusCOPDCVRM Kwetsbare ouderenPOH-GGZ