Klachtenregeling

Bij Zorggroep Krimpen werken verschillende zorgaanbieders samen binnen de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus Type 2, COPD, CVRM, Kwetsbare Ouderen en de POH-GGZ. Alle zorgaanbieders doen dat met veel kennis en altijd in overleg met u. Goede zorg en een vriendelijke manier van zorgverlening staan hierbij voorop. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de zorg die u via Zorggroep Krimpen krijgt, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. 

Welke klachten?

U kunt een klacht indienen over Zorggroep Krimpen of de zorgaanbieders met wie Zorggroep Krimpen samenwerkt. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over uw medische behandeling of over de manier waarop u behandeld bent.

Heeft u een klacht over uw huisarts? Dan verwijzen wij u graag naar de klachtenregeling van uw huisartspraktijk. Deze vindt u op de website van uw huisartspraktijk.

Heeft u een klacht over algemene of facilitaire zaken van Gezondheidscentrum Krimpen? Dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@stgckrimpen.nl.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Persoonlijk gesprek

U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken bij uw zorgaanbieder. Vaak leidt een persoonlijk gesprek met de zorgaanbieder waar uw klacht over gaat al tot een oplossing. Dit is de eenvoudigste en snelste manier om uw klacht opgelost te krijgen. 

Klacht indienen via Zorggroep Krimpen

Wanneer u er niet uitkomt met uw zorgaanbieder of u bespreekt uw klacht liever niet met de zorgaanbieder zelf, dan kunt u contact opnemen met de klachtfunctionaris van Zorggroep Krimpen via zorggroep@gckrimpen.nl. Ook voor een klacht die niet specifiek over één zorgaanbieder gaat, maar bijvoorbeeld over meerdere zorgaanbieders of over de manier waarop zorgaanbieders samenwerken, kunt u contact opnemen met de klachtfunctionaris van Zorggroep Krimpen.

De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op over de verdere procedure. Ook kan de klachtfunctionaris desgewenst bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder waar uw klacht over gaat.

Onafhankelijke klachtencommissie

Indien de klacht niet intern opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtfunctionaris van Zorggroep Krimpen kan u verder informeren over hoe u uw klacht bij deze onafhankelijke klachtencommissie in kunt dienen en hoe de procedure er dan uit ziet. 

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat zowel de zorgaanbieders van Zorggroep Krimpen als de leden van de onafhankelijke klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming mogen anderen uw klacht niet inzien. 

Kosten

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de klachtenregeling van Zorggroep Krimpen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Krimpen, Caroline Vercouteren, via zorggroep@gckrimpen.nl.