Huisartsen

Op dit moment neemt alleen Praktijk Oelrich, Wit en Pelger nieuwe patiënten aan.
Voor de ketenzorg (DM, COPD, HVZ en VVR) werken de huisartsen samen met de Zorggroep.

Huisartsenpraktijk Blankers, Van Dalsen, Ten Hoeve, Liem en Mes-Krowinkel

Openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur

Telefoon: 0180 512152 en voor spoedgevallen toets 1

Huisartsenpraktijk Boer, Heins en Grotenhuis

Openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur

Telefoon: 0180 512230 en voor spoedgevallen 0180 550650

Huisartsenpraktijk Kevenaar, Van den Berg, Danen en van den Berge

Openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur

Telefoon: 0180 514877 en voor spoedgevallen 0180 514181

Huisartsenpraktijk Klomp, Te Loo, Van den Homberg en Rosbergen-Zandee

Openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur

Telefoon: 0180 512107 en voor spoedgevallen 0180 551000

Huisartsenpraktijk Oelrich, Wit en Pelger

Openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur

Telefoon: 0180 512403 en voor spoedgevallen toets 1