Wat is Zorggroep Krimpen?

Zorggroep Krimpen is een coöperatie van en voor huisartsen in Krimpen aan den IJssel die zorgverleners verbindt, met de huisarts als zorgregisseur.

Samen met andere zorgverleners werken we aan het bevorderen van gezondheid. Wij bieden de best mogelijke zorg - nu en in de toekomst - dichtbij huis, toegankelijk, efficiënt en met aandacht voor de inbreng van de patiënt. Wij werken samen met partners die vanuit zorg- en patiëntperspectief logisch zijn. Daarnaast zoeken wij samenwerking op specifieke onderdelen waar meerwaarde te realiseren is.

 

Organisatiestructuur en contactgegevens

 

Klachtenregeling

Bij Zorggroep Krimpen staat kwaliteit centraal. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met Zorggroep Krimpen. Klik hier voor onze klachtenregeling. 

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. In ons Privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.