Wat is Zorggroep Krimpen?

Zorggroep Krimpen is een coöperatie van eerstelijns zorgaanbieders in Krimpen aan den IJssel.

De Missie van Zorggroep Krimpen is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van ketenzorg voor specifieke patiëntengroepen. Dit realiseert de zorggroep door het creëren en aansturen van multidisciplinaire samenwerking (ketenzorg) vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. Binnen het netwerk van multidisciplinaire zorgaanbieders staat de patiënt centraal.

De zorggroep heeft als primaire doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten in Krimpen aan den IJssel en directe omgeving te verbeteren, zodat deze zorg, nu en in de toekomst, toegankelijk, efficiënt en doeltreffend is. Daarnaast vervult Zorggroep Krimpen een brede rol in het verbinden van zorgaanbieders rondom een breed zorgaanbod in de eerste lijn.

Organisatiestructuur en contactgegevens

Publicaties

Klik hier voor publicatie over POH-GGZ.
Klik hier voor publicatie over leefstijl.

Klachtenregeling

Bij Zorggroep Krimpen staat kwaliteit centraal. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met Zorggroep Krimpen. Klik hier voor onze klachtenregeling. 

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. In ons Privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.