Zorggroep Krimpen

Organisatiestructuur en contactgegevens

Zorggroep Krimpen is opgericht in 2011 als coöperatieve vereniging van huisartsen in Krimpen aan den IJssel, die namens participerende zorgaanbieders in de eerste lijn zorgprogramma’s aanbiedt. Inmiddels initieert en faciliteert Zorggroep Krimpen ook veel projecten in samenwerking met andere zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn als ook het sociaal domein. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Dhr. C.L. van Dalsen (voorzitter)
  • Mevr. S.N.M. te Loo (secretaris)
  • Dhr. P.M. Kevenaar (penningsmeester)
  • Dhr. D. Grotenhuis (algemeen lid)
  • Mevr. R. Danen (algemeen lid)

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de leden van de coöperatie en de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dhr. A.G. van der Wilden (voorzitter)
  • Dhr. R.J. Mandos
  • Mevr. D. Theunissen

Hieronder ziet u het organogram van Zorggroep Krimpen:

 

 

Contactgegevens

De manager van Zorggroep Krimpen is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. De manager is het eerste aanspreekpunt voor alle interne en externe (samenwerkings)partners.

Manager:          Mevr. C.A. Vercouteren
E-mailadres:     zorggroep@gckrimpen.nl