Zorggroep Krimpen

Organisatiestructuur en contactgegevens

Zorggroep Krimpen is opgericht in 2011 als coöperatieve vereniging van huisartsen in Krimpen aan den IJssel, die namens participerende zorgaanbieders in de eerste lijn zorgprogramma’s aanbiedt. Zorggroep Krimpen wordt aangestuurd door een bestuur, bestaande uit:

  • Dhr. C.L. van Dalsen (voorzitter)
  • Mevr. S.N.M. te Loo (secretaris)
  • Dhr. P.M. Kevenaar (penningsmeester)

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de leden van de coöperatie en de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dhr. W.A. Bode (voorzitter)
  • Dhr. A.G. van der Wilden 
  • Dhr. F.L.J. van Wersch

Hieronder ziet u het organogram van Zorggroep Krimpen:

Organogram Zorggroep Krimpen

Contactgegevens

De manager van Zorggroep Krimpen is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. De manager is het eerste aanspreekpunt voor alle interne en externe (samenwerkings)partners.

Manager:          Mevr. C.A. Vercouteren
E-mailadres:     zorggroep@gckrimpen.nl