Kwetsbare Ouderen

Voor wie is de module Kwetsbare Ouderen?

Alle inwoners van 75 jaar of ouder die in Krimpen aan den IJssel wonen en gebaat zijn bij een gestructureerde multidisciplinaire samenwerking.  

Wat is de module Kwetsbare Ouderen?

De module Kwetsbare Ouderen heeft als doel om ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam te laten wonen, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Hierbij is balans tussen doelmatige zorg en effectieve zorg erg belangrijk.

De zorg binnen deze module wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente. 

Welke zorgaanbieders werken aan deze module mee?

Uw huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg werken binnen de module Kwetsbare Ouderen samen met alle partijen die binnen het netwerk van de kwetsbare oudere van belang zijn. Afhankelijk van uw situatie en uitsluitend In afstemming met u en / of uw naasten kunnen partijen voor u worden geschakeld.

Wilt u meer weten over de module Kwetsbare Ouderen? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner ouderenzorg: Ellen van den Hoogen: poh.ouderenzorg@gckrimpen.nl