Oncologische revalidatie

Naar verwachting neemt het aantal patiënten met kanker in de komende jaren sterk toe. Doordat de behandelmogelijkheden verbeteren, zullen steeds meer mensen de ziekte overleven. Verschillende zorgaanbieders in het Gezondheidscentrum Krimpen werken samen om een multidisciplinair zorgaanbod (zorg aangeboden door verschillende zorgaanbieders) voor patiënten met kanker te ontwikkelen. Het zorgprogramma Oncologische revalidatie heeft als doel om de schade- en restklachten door kanker te beperken.

Oncologische revalidatie kan plaatsvinden tijdens en/of na afloop van de behandeling van kanker. Als er uitzaaiingen geconstateerd zijn, is het ook mogelijk om deel te nemen aan een oncologisch revalidatieprogramma dichtbij huis. In een individueel zorgplan worden de keuzes voor verdere begeleiding en behandeling vastgelegd. Onderdelen van het zorgprogramma Oncologische Revalidatie zijn lichamelijke training, voeding- en dieetadvies, psychologische begeleiding bij angst, spanning en depressieve problemen, coaching en energieverdeling bij vermoeidheidsklachten etc.

Klik hier voor de folder over Oncologische revalidatie. In deze folder vindt u meer informatie over de aanpak en de deelnemende zorgaanbieders.