Meer informatie over Zorggroep Krimpen

In Krimpen aan den IJssel wordt al jarenlang op een prettige en informele wijze samengewerkt door huisartsen en lokale zorgaanbieders. Binnen deze samenwerking staan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg centraal.

Sinds het ontstaan van de plannen voor een nieuw en groter gezondheidscentrum, hebben de huisartsen de ambitie om de samenwerking verder te ontwikkelen. De huisartsen zijn ervan overtuigd dat het zorgaanbod voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel nog beter georganiseerd kan worden als alle zorgaanbieders goede afspraken met elkaar maken.

Zorggroep Krimpen: Samen voor betere zorg!

Om de afspraken tussen lokale zorgaanbieders te realiseren, hebben de huisartsen van Krimpen aan den IJssel in 2010 Zorggroep Krimpen opgericht. Deze organisatie zet zich in voor de realisatie van de samenwerking. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met preferente zorgverzekeraar VGZ.

Door binnen Zorggroep Krimpen goede afspraken te maken over de zorg voor patiënten met belangrijke chronische ziekten, kunnen de zorgaanbieders de zorg meer op elkaar afstemmen en dus betere zorg leveren. Zorggroep Krimpen heeft in 2011 zorgprogramma’s voor patiënten met suikerziekte (Diabetes Mellitus) en emfyseem (COPD) ontwikkeld. Binnen deze zorgprogramma’s zijn de samenwerkingsafspraken tussen diverse zorgaanbieders vastgelegd. Op deze manier weet iedere zorgaanbieder precies wat zij van elkaar kunnen verwachten. In 2012 is de multidisciplinaire samenwerking rondom Gecombineerde Leefstijl Interventie, POH-GGZ, Kwetsbare Ouderen en Stoppen met Roken vormgegeven. Zorggroep Krimpen staat niet stil. Voor 2013 staan weer nieuwe zorgprogramma's op de agenda.

Veranderingen in de samenwerking

In het nieuwe gezondheidscentrum zijn veel ‘nieuwkomers’. Sommige zorgaanbieders kennen elkaar al goed, anderen minder of niet. In ieder geval is het nieuwe centrum veel grootschaliger geworden! Veel verschillende zorgaanbieders in één groot gebouw biedt unieke mogelijkheden om samen de zorg voor alle patiënten in Krimpen aan den IJssel beter te organiseren.

Veel van de bestaande en toekomstige samenwerking is niet goed zichtbaar voor de buitenwereld. Dat hoeft ook niet altijd, maar toch wil Zorggroep Krimpen in de toekomst meer laten zien wat zich achter de schermen afspeelt. Tevens wil Zorggroep Krimpen graag zichtbaar maken welke ontwikkelingen er plaatsvinden, bijvoorbeeld de nieuwe zorgprogramma’s.

Door de nieuwe samenwerking en het gebruik van zorgprogramma’s zal er ook meer van ú worden gevraagd. Wij horen namelijk heel graag van u hoe we onze zorg kunnen verbeteren. Als u bijvoorbeeld suikerziekte hebt, willen we graag dat u zelf kunt meedenken en dat u kunt meekijken in uw eigen dossier. Zijn alle bloedwaarden goed? Hoe krijgen we het nog beter? Om deze informatie goed te registreren en inzichtelijk te maken, is in april 2012 een Keten Informatie Systeem aangeschaft.

Tot slot

Zoals gezegd staat Zorggroep Krimpen voor de beste samenwerking tussen zorgaanbieders in Krimpen aan den IJssel, zowel binnen en buiten het nieuwe gezondheidscentrum. Maar bovenal staat u, als patiënt, centraal! Door binnen Zorggroep Krimpen goede afspraken te maken over de zorg voor patiënten met belangrijke chronische ziekten, is de aanpak van de gezamenlijke zorgaanbieders meer op elkaar afgestemd. En daarmee willen we u de beste zorg leveren.