STAR-MDC

Zorggroep Krimpen heeft een overeenkomst met STAR-MDC (website) voor het uitvoeren van de fundusfotografie voor de diabetespatienten.

STAR MDC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering en verslaglegging van de fundusfotografie en worden geacht te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde standaarden van de beroepsgroep en brancheorganisatie.

Iedere diabetespatiënt die onder behandeling is bij de huisarts wordt één keer per twee jaar uitgenodigd voor een fundusfotografie.