Medisch Specialisten

De zorg voor mensen met een chronische aandoening wordt steeds vaker uitgevoerd door de huisarts, in samenwerking met de praktijkondersteuner of –verpleegkundige.

De huisartsen van Zorggroep Krimpen hebben een goede samenwerkingsrelatie met de medisch specialisten, zoals de oogartsen, internisten en cardiologen van het IJsselland ziekenhuis

Beide partijen streven naar de beste zorg op de juiste plaats. Omdat bijna alle specialisten van het IJsselland ziekenhuis een spreekuur in Gezondheidscentrum Krimpen hebben, zijn de verwijslijnen erg kort.