Fysio, houding- en bewegingstherapie

Binnen het zorgaanbod van Zorggroep Krimpen wordt nauw samengewerkt met de drie fysiotherapiepraktijken in Gezondheidscentrum Krimpen, een oefentherapiepraktijk en een ergotherapeut.

Klik hier voor meer informatie over de fysiotherapiepraktijken. 

Klik hier voor meer informatie over de oefen- en ergotherapiepraktijken.