Door Cliënten Bekeken Enquête (NPCF)

In opdracht van Zorggroep Krimpen heeft onderzoeksbureau ARGO (onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen) het onderzoek “Door Cliënten Bekeken uitgevoerd. Dit kwaliteitstraject is gericht op het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief.

Met behulp van een digitale vragenlijst is de tevredenheid van de patiënten en bezoekers van Gezondheidscentrum Krimpen onderzocht. Over het algemeen geldt dat de bezoekers van Gezondheidscentrum Krimpen zeer tevreden zijn over de onderlinge samenwerking tussen de zorgaanbieders in het centrum. Er is een aantal verbeterpunten aangedragen. Deze verbeterpunten worden in samenwerking met het bestuur van Gezondheidscentrum Krimpen opgepakt.

Op 10 juli 2013 heeft het gezondheidscentrum een officieel NPCF-certificaat ontvangen.