Doelmatig voorschrijven van medicatie

De huisartsen van Zorggroep Krimpen, Apotheek Vrijhof en het IJsselland ziekenhuis hebben de handen ineen geslagen om een het voorschrijfbeleid van medicatie goed op elkaar af te stemmen.

Alle partijen komen vier keer per jaar, in het bijzijn van de zorgverzekeraars, bij elkaar om te bespreken hoe het voorschrijfbeleid in Krimpen aan den IJssel wordt toegepast.

Het doel is om alle medicaties die door de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis worden voorgeschreven te toetsen op de rechtmatigheid.